Dagens Ungdom

Igår publicerade Smålandsposten den här texten på sin ledarsida. Jag har några kommentarer:

Det är svårt att på en gång vara ung och erfaren. Politiker är knappast några övermänniskor som föds med alla kort på hand. Nya och gamla erfarenheter blandas med tiden, precis som för alla andra. I en framgångsrik organisation, till exempel ett politiskt parti, lär unga och äldre av varandra. För att det ska fungera krävs både prestigelöshet och ödmjukhet.

Jag är ingen större beundrare av den politik som förs av Centerpartiet, men jag ser verkligen upp till Annie Lööf. Så mycket som hon får ta skulden för och så många hårda ord som hon får utstå, det är inte många som hade orkat med det. Oavsett ålder. Att vara så pass ung och ändå stå ut med allt detta, wow!

Unga politiker har kanske inte lika mycket livserfarenhet som sina äldre kollegor, eller har de det? Vad är egentligen livserfarenhet? Den som är ung idag vet ju hur det är att vara ung just idag. Politik handlar om att ta de rätta besluten för framtiden och det kan ju vara svårt att förstå vad ungdomar vill om man själv var ung för 30 år sedan. Jag är övertygad om att vi behöver politiker ur olika samhällsklasser, med olika etnicitet, kön och sexualitet. Med eller utan funktionsnedsättning. I alla åldrar.

I politiken gäller det att skilja på sak och person, men tyvärr tycker jag att ledarskribenten blandar ihop dessa två. Ett politiskt partis ledning bör som varje organisation bestå av ett team, sammansatt av olika människor. En av dessa (eller två, som i Miljöpartiets fall) utses till gruppledare. Ibland är den personen ung, ibland väljs en äldre person till ledare. Därmed borde det rimligen vara personens ledaregenskaper och inte födelseår som belyses när partiet granskas.

Slutligen: Skräm inte bort unga från politiken! Bjud in, så att en så många samhällsgrupper som möjligt finns representerade i riksdag, kommuner och landsting. Vi har alla allt att vinna på det.