Ridsportens ledstjärnor

På ridsportforum 2010 hade jag nöjet. att få vara med och ta fram det som skulle bli ridsportens ledstjärnor. Jag tycker att de är otroligt bra och jag tänker på hur coolt det hade varit om vi alla hade följt dem, alltid? Jag kommer att skriva ett inlägg om varje stjärna för att berätta om hur jag tolkar dem. Det första dyker upp här på bloggen lite senare idag.

HÄSTEN

stjärnaJag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden

stjärnaJag behandlar alla hästar med respekt

stjärnaJag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

stjärnaJag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

stjärnaJag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

stjärnaJag visar respekt för alla människor

stjärnaJag bekräftar och berömmer andra

stjärnaJag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

stjärnaJag är en god förebild för ridsporten

stjärnaJag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Källa