Att veta saker utan att tänka på det

Min och klasskompisen C:s c-uppsats kommer att handla om kunskapsöverföring inom en organisation. Vi riktar in oss på den tysta kunskapen, alltså sådant som man lärt sig på sin arbetsplats eller om sitt arbete, men som inte är uttalat. Ikväll har jag suttit och letat efter artiklar om ämnet i olika databaser.

Det är intressant tycker jag, det kan ju finnas både positiva och negativa sidor av den tysta kunskapen i arbetslivet. Det positiva kan till exempel vara knep och genvägar som man lär sig efter hand, men som är svåra att lära sig på en utbildning. Sådant som gör arbetet enklare, smidigare och att det går snabbare. Helt enkelt erfarenheter av yrket som man tillskansar sig genom att utöva det. Det negativa kan vara sura typer som blir bromsklossar och säger att ”så här har vi alltid gjort”. Det finns en tyst överenskommelse om att det finns ett sätt att göra saker på, det rätta sättet. Som ny på arbetsplatsen har man inte en chans att komma med nya bra idéer eller att få testa nya saker.

Vår uppsats kommer också att handla om generationsväxling. Den organisation som vi inriktar oss på faller inom området offentlig förvaltning och här finns en tydlig gräns mellan ”äldre” och ”yngre” medarbetare. Det är alldeles säkert inte enkelt att vara en som har varit länge på arbetsplatsen, men kanske sakna högskoleutbildning, när det kommer in nya personer som har utbildning. Samtidigt är det inte så lätt att vara den som är ung och ny och sakna den tysta kunskapen om hur det fungerar inom yrket och på arbetsplatsen.

Vi vill undersöka om organisationen har något system för erfarenhetsutbyte mellan äldre och yngre medarbetare. Finns det någon metod för att ta den tysta kunskapen till vara? Vi vill också ta reda på om det som den högsta ledningen har bestämt i frågorna så att säga har ”fallit ner” i organisationen.

När jag nu letar information och skriver om det här tänker jag förstås på jobb som jag har haft och arbetsplatser som jag har varit på. Det som ligger närmast till hands är ridläraryrket, det finns ju en hel massa om undervisning som jag har lärt mig genom att praktisera yrket, inte när jag utbildade mig. Det fina är dock hur teorin och praktiken kompletterar varandra, att den teoretiska grunden ger mig verktyg för att våga testa olika saker i den pedagogiska praktiken. Jag är glad för att jag har haft och fortfarande har möjlighet att få vara pedagog i praktiken, för det är ju då jag ser om det som jag har lärt mig i teorin verkligen fungerar. Jag tror faktiskt att jag ska försöka skriva ner några av mina erfarenheter, min tysta kunskap från tiden som ridlärare på heltid. Alltid kan det komma någon till nytta. Jag återkommer i frågan!