Ledstjärna #2

Jag behandlar alla hästar med respekt.

För mig betyder respekt för hästen att se hästar som de varelser de är. Det betyder att jag tar med i beräkningen att hästar är flock- och flyktdjur. Att de behöver få gå i hage varje dag, tillsammans med andra hästar. Att de kan bli rädda och springa iväg och att jag måste hantera dem utifrån de förutsättningarna. Eftersom vi har tagit oss rätten att använda hästar för ridning, körning och annat är det av stor vikt att vi ser till att deras liv i fångenskap blir så bra som möjligt. Hästar är gräsätare och huvuddelen av deras foderstat ska bestå av grovfoder. De ska få möjlighet att varje dag röra sig så mycket att de mår bra.

Att visa respekt för hästen är också att låta den vila när den behöver. Att låta den gå på bete om sommaren och få äta friskt gräs. Att sköta hovar och tänder regelbundet, att vid behov konsultera veterinär.

Jag tycker att respekt för hästen innebär att inte förmänskliga den. Att läsa på om hästars beteende och sinnen och förstå att de kanske inte behöver täcke bara för att vi tar på oss vinterjackan. Att lägga mer tid och kraft på att förstå hur hästar fungerar än att shoppa schabrak. Att rykta oftare än jag lindar benen. Det är att ha respekt för hästar, tycker jag.

En annan sak som jag tänker på är att det står respekt för alla hästar. Det kan ju finnas vissa motsättningar mellan människor som håller på med ridhästar eller travhästar, halvblod eller islandshästar. På den fronten har jag själv lite att tänka på, hur jag formulerar mig och hur jag ser på andra hästraser än den som jag själv har valt. Det är ju ändå samma art, bara olika raser och användningsområden.