Dagens bästa annons

Att avla på färg är ju alltid en hit. Och helst också på en ponny som enligt annonstexten inte har så många andra kvaliteter… För med den stora mängd hästar som finns i Sverige idag är knappast ”snäll” tillräckligt för att komma i fråga för seriös, långsiktig och planerad avel.

annona