Hur gör djur?

Både bland hund- och hästägare förekommer det en mängd olika åsikter om hur djuren ska skötas och tas om hand. Det förekommer otroligt mycket tyckande och människor med mer eller mindre kunskap uttalar sig om olika saker. Jag tycker att man som djurägare har en skyldighet att lära sig om sitt djurs behov och beteende och att agera därefter. Jag tycker också att det hör till vanligt hyfs att åtminstone försöka att inte lägga sig i andras djurhållning – så länge djuren inte uppenbart lider eller skadas. Vi får helt enkelt försöka acceptera att vi behandlar våra djur olika.

Jag är ganska skeptiskt till många sorters tyckande och metoder, om de inte är beprövade och bevisade. Det tycker jag att jag bör vara, för mina djurs bästa. Att våga ställa frågor till de som hävdar olika saker och att be dem förklara varför de gör på vissa sätt, det skyddar mina djur mot att bli felaktigt behandlade.

Här kommer några tips på var man kan hitta aktuell, vetenskaplig fakta om hästar:

HästSverige
Hippsons forskningskoll

Båda dessa sajter återger informationen på ett lättillgängligt sätt och HästSverige har dessutom en ambitiös struktur där information finns i tre olika steg. Från enklare information till mer uttömmande.

Köpahund.se finns bra och saklig information om hundar, hundraser och hundägande.

Har ni tips på fler sidor som ni tycker är bra?